Cross Border Digital Creativity Project 2 CBDCP2/Truck Project

Thosaigh Tréimhse 2 den Tionscnamh Cruthaitheacht Digiteach Trasteorann CBDCP2 i mí Meán Fómhair 2007 agus tá maoiniú déanta air seo ag truck_220x165.jpgRannóg Oideachais Múinteoirí na Roinne Oideachais agus Eolaíochta sa deisceart agus ag NEELB agus an Roinn Oideachais sa tuaisceart. Is toradh é seo ar chomhfhiontar idir Bord Leabharlainne Oideachais an Oirthuaisceart agus Ionad Oideachais Mhuineachán. Is é atá mar phríomhchuspóir leis an tionscnamh nuálach seo ná ionad meáin-bhunaithe a sholáthar d’fhorbairt ghairmiúil leanúnach an uile mhúinteora. 

Rinne an tSeirbhís Comhairleoireachta agus Tacaíochta Curaclaim ón NEELB sa tuaisceart agus an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil don Bhunscoile sa deisceart na cláir a fhorbairt do mhúinteoirí. Áirítear orthu díospóireachtaí stiúdió léirithe trí phíosaí scannáin den teagasc ranga agus d’fhorbairt na bpríomhthéamaí a bhaineann le scoileanna faoi láthair. Bhíothas ábalta an léiriú seo a sholáthar ag baint úsáide as acmhainní an "Trucail", ionad soghluaiste an NEELB don Tionscnamh Cruthaitheacht Digiteach. Is feídir teacht ar na cláir trí ghliogáil ar na naisc thíos.

{js}function MM_openBrWindow(theURL,winName,features) { //v2.0 window.open(theURL,winName,features); }{/js} {htmlfile}videoclips.html{/htmlfile}