In 2008/2009, language support teachers were invited to attend two days of in-service training on English as an Additional Language. To complement this professional development, Principals are invited to attend one day of in-service training on EAL during this school year.

Seminéar: lá 1

Bhí an seimineár seo dírithe ar fhorléiriú a thabhairt do mhúinteoirí tacaíochta teanga ar insealbhú teanga agus ar theagasc éifeachtach BTB. Cuireadh deis ar fáil freisin le linn an tseimineáir don iniúchadh ar Thagarmharcanna Inniúlachta do Theanga an Bhéarla don Éisteacht agus don Labhairt agus cuireadh sainmhíniú agus léiriú ar mheasúnú i gcomhthéacs BTB ar fáil ag an seimineár seo freisin.

Seminéar: lá 2

Bhí an dara seimineár seo dírithear fhorléiriú a thabhairt do mhúinteoirí tacaíochta teanga ar an léitheoireacht agus an scríbhneoireacht agus iniúchadh a dhéanamh sa chomhthéacs seo ar Phacáiste Measúnaithe don Bhunscoil. Bhí an seimineár seo dírithear shainmhíniú agus ar léiriú a thabhairt ar an gcomhtheagasc agus ar iniúchadh a dhéanamh ar phleanáil i gcomhtheacs BTB.

Principals' seminar

This seminar, targeted at Principals, explored the role of the Principal in the context of English as an Additional Language. Participants were also afforded the opportunity to consider and share best practice in relation to common areas of concern.

Sleamhnáin seiminéair: lá 1                    
Sleamhnáin seiminéair: lá 2 Sleamhnáin seiminéair: Principals' seminar
  • Seisiún 1
  • Seisiún 2
  • Seisiún 3

 


Cliceáil thíos le haghaidh acmhainní úsáideacha a fháil:

Labhairt agus Éisteacht

 

 

 

Léitheoireacht

Scríbhneoireacht

 

 

 

 

 

 

Pleanáil

  

Measúnú

Team-teaching

 

 

 

 

 

 

Eile

 

 

   

 


Láithreáin úsáideach do BTB

Le linn do a bheith ag feidhmiú d’fhoilsigh Integrate Ireland Language and Training (IILT) raon leathan ábhar do Mhúinteoirí Tacaíochta Teanga ag leibhéil na bunscoile agus na hiar-bhunscoile. Is féidir na foilseacháin seo a íoslódáil anois ón CNCM.

  •   Modern Languages in Primary Schools Initiative

The Modern Languages in Primary Schools Initiative's website contains valuable information and resources for teachers and schools related to modern languages. Many of the approaches advocated in these resources complement the work of the Langauge Support Teacher. Click here to access the website.