Seimineáir ar na Treoirlínte um Chosaint Leanaí, ROE

Tugadh cuireadh do gach scoil an Duine Idirchaidrimh Ainmnithe a chur chuig seimineár oiliúna sa chéad leath de 2008. I 2008/2009 tugadh cuireadh do scoileanna anois an dara duine, seans gur an Leas-Dhuine Idirchaidrimh Ainmnithe a bheidh ann, a chur chuig chuig an seisiún oiliúna seo. 

Sleamhnáin seiminéair is achmhainní: