Nuacht 

Is tacaíocht chomhtháite trasearnála atá ar fáil do scoileanna agus do mhúinteoirí anois toisc go bhfuil an tSeirbhís Tacaíochta Dara Leibhéal, An tSeirbhís um Fhorbairt Cheannródaíochta i Scoileanna, an tSeirbhís um Thacaíocht Ghairmiúil do Bhunscoileanna agus seirbhísí tacaíochta bunscoile agus iarbhunscoile eile nasctha anois in aon eagraíocht amháin ar a dtugtar An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí. Beidh na háiseanna agus na hacmhainní fós ar fáil ar an dá shuíomh Gréasáin seo (www.ppds.ie) agus (www.pdst.ie).

Ádh mór don scoil bhliain romhainn.   


Lá Pleanála 2010-2011

Tá sé fógraithe ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta go mbeidh cead ag scoileanna, le faomhadh ón mBord Bainistíochta, dúnadh do lá amháin le linn na scoilbhliana 2010-2011 ar mhaithe leis an bpleanáil.