Cothromaíocht Deiseanna a Sheachadadh sna Scoileanna (DEIS)

Cuireann foireann fiche comhairleoir ón tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil don Bhunscoil tacaíocht ar fáil do scoileanna DEIS Banda Uirbeach 1 agus Banda Uirbeach 2 i reimsí na litearthachta agus na huimhearthachta. Mar chuid de Phlean Gnímh DEIS tugtar cuireadh do scoileanna leas a bhaint as an tacaíocht don litearthacht le First Steps agus le hAthghabháil na Litearthachta agus don uimhearthacht le hAthghabháil na Matamaitice agus le Ready Set Go-Maths.


Gliogáil ar na híomhanna thíos chun teacht ar eolas/acmhainní breise

first_steps_logo.jpg

rsmgimage.jpg

maths_recovery.jpg

Achmhainní úsáideacha: