Cúlra

Déanann an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Bhunscoileanna (SFGB) comhchuimsiú agus forbairt ar an obair a bhí ar bun cheana ag an tSeirbhís Tacaíochta don Churaclam Bunscoile (STCB) agus ag an Tacaíocht Pleanála um Fhorbairt Scoileanna (TPFS). Is é móraidhm na seirbhíse ná tacú le scoileanna a fhorbairt mar phobail ghairmiúla ina mbíonn forbairt ghairmiúil na múinteoirí ceangailte go dlúth le forbairt scoile agus le feabhsú ar dhul chun cinn daltaí. Tá sé mar aidhm ag an SFGB freagairt do na riachtanais féin-aitheanta a bhíonn ag scoileanna agus ag múinteoirí aonair, mar aon le freastal ar thosaíochtaí an chórais náisiúnta.