Séanadh don láithreán gréasáin

Tá an t-ábhar ar leathanaigh an láithreáin seo á soláthar mar threoir ghinearálta faisnéise agus úsáide amháin. D’fhéadfadh athrú teacht air gan fógra. Is í an SFGB a chuireann an t-eolas ar fáil agus cé go ndéantar gach iarracht eolas reatha cruinn a bheith ar fáil ní bhaineann aon uiríoll ná aon bharánta d’aon chineál ná ar aon chúis, pé acu intuigthe nó follasach, faoi iomláine, bheachtas, iontaofacht, oiriúntacht nó infhaighteacht, leis an laithreán nó an leis an eolas, na táirgí, na seirbhísí, na grafaicí ábhartha atá ar fáil ar an láithreán. Is ar do phriacal féin, dá réir sin, a sheasann aon iontaoibhe a bhíonn agat as an eolas.

Ní bheimid, ar aon chúis, faoi dhliteanas ag aon chailliúint nó damáiste ar a n-áirítear, gan teorannú, cailliúint nó damáiste iarmhartach nó aon chaillteanas nó damáiste in aon chor a eascraíonn ó shonraí nó ó shochair a chailliúint mar thoradh ar, nó bainteach leis, an láithreán gréasáin seo.

Beidh tú ábalta naisc a chruthú le láithreáin ghréasáin eile nach mbeidh faoi stiúir SFGB. Níl aon smacht againn ar nádúr, ar ábhar ná ar infhaighteacht na ngreasán sin. Ní hionann naisc a bheith ar fáil agus moladh nó deimhniú ar na tuairimí atá luaite iontu.

Déantar gach iarracht an láithreán gréasáin a bheith ag feidhmiú gan locht. Mar sin féin ní ghlacann an SFGB aon fhreagracht ar, ná ní ghlacfar dliteanas i leith, an láithreán a bheith as feidhm go sealadach i ngeall ar chúramaí teicniúla nach mbíonn smacht againn orthu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceol - leathanaigh nua